Inlägg taggade med "Standard"

Bibliotek

Bibliotek

Ordet ”bibliotek” kommer från grekiskans bibliotheke, som är en sammansättning av biblion, som betyder ’bok’, och theke, som betyder ’förvaringsrum’. Det är sant att bibliotek huvudsakligen förvarar böcker, men idag innehåller de allmänna biblioteken även material i en mängd andra medium, som ljudböcker, cd-skivor, filmer, e-böcker och tidningar. Inte heller […]