Bibliotek och bibliotekarier

Kända bibliotek

Samlingar av böcker har alltid fascinerat oss och antalet biblioteket som vunnit berömmelse är många. Ofta är det ju historikerna som står för historieskrivningen, och det är kanske inte så konstigt att någon som spenderar sitt liv med att använda pennan hyllar förekomsten av tryckt text. Men biblioteken har också haft sina kritiker. De har anklagats för att sprida moraliskt korrupta budskap och villolära, vilket makthavare i alla tider har varit vaksamma på. I diktaturer finns det än i dag en strikt censur som avgör vilken typ av böcker som får ges ut. I våra moderna demokratier i västvärlden har biblioteken däremot vunnit allmänt gillade och de ses som en grundbult i ett fungerande samhälle.

 

Ett av de mest berömda biblioteken genom alla tider var biblioteket i Alexandria. Det har skrivits många böcker om det här otroliga underverket, där dåtidens samlade kunskap fanns på ett enda ställe. Det grundades knappt 300 före Kristus i den egyptiska hamnstaden Alexandria, som i dag är mer av en transporthamn. På den tiden var det dock ett av världens kulturcentrum, där biblioteket hade en central roll. Man beräknar att det här fanns omkring en halv miljon papyrusrullar vid en tid där kunskap var betydligt mindre lättillgängligt än vad det är i dag. Det är dock svårt att uppskatta exakt hur stora bibliotekets tillgångar var eftersom allt förstördes. Den exakta redogörelsen för förstörelsen skiljer sig åt beroende på vilken historiker man frågar, men alla är överens om att biblioteket i Alexandria tillhörde våra stora kunskapsinstitutioner.Kända bibliotek 2

 

Ett annat känt bibliotek hämtar vi från fiktionens värld. Det är biblioteket i Babel som åsyftas, där författaren är den kände argentinaren Jorge Luis Borges. Han var aktiv under 1900-talet och brukar nämnas bland de största sydamerikanska författarna i modern tid. Hans fiktiva bibliotek var unikt såtillvida att det innehöll ett oändligt antal böcker som alla innehöll 410 sidor. Tillsammans utgjorde de basen för hela det mänskliga vetandet. På så sätt kunde Borges använda biblioteket i Babel som ett tankeexperiment, och boken har inspirerat människor från många olika discipliner till att börja läsa litteratur. Det har också haft implikationer i matematikens värld eftersom Borges är fascinerad av siffror och tal. Det har han gemensamt med många casinospelare. Om du tycker om att spela på casino och vill bli en duktigare spelare ska du besöka casinoakademin.se.