Bibliotek och bibliotekarier

Kungliga biblioteket

Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek, och ligger i Humlegården i Stockholm. Biblioteket har en mycket viktig historiebevarande uppgift, då det samlar in allt tryckt material som utgivits i Sverige sedan 1661, och skyddar och bevarar det åt kommande generationer. Kungliga biblioteket ansvarar även för audiovisuella medier sedan 2009, då Statens ljud- och bildarkiv blev en del av biblioteket.

Kungliga bibliotekets samlingar har anor så långt tillbaka i tiden som till 1500-talet och Gustav Vasas tid som regent. Under sin tid som Sveriges kung började Gustav Vasa nämligen samla böcker i ämnen som historia, naturvetenskap, teologi och kartor. Dessa samlingar förvarades i det gamla kungliga slottet, Tre Kronor, och utökades med tiden av kungarna Erik XIV, Johan III och Karl XI. Flera av böckerna kom från kloster, och beslagtogs i samband med reformationen. Andra köptes in från utlandet. Många av böckerna var krigsbyten från trettioåriga kriget, och fler förvärv till samlingen kom i form av krigsbyten och inköp av Karl X Gustav.kungliga biblioteket

År 1661 infördes så en lag på att alla boktryckare i Sverige skulle skicka ett exemplar av allt de tryckte till Kungliga biblioteket, och ett exemplar till Riksarkivet. Bakom denna lag låg sannolikt inte den anda av historiebevarande och folkbildning som vi är vana vid idag, utan snarare en önskan från den svenska stormakten att utöva statlig kontroll och censur.

Slottet Tre Kronor brann i en stor slottsbrand 1697, som i princip förstörde slottet ner till grunden. I branden förstördes också stora delar av samlingen: hela 17 286 bokband och 1103 handskrifter gick förlorade i elden. Samlingen byggdes långsamt upp igen, och förvarades tills vidare i olika adelspalats i Stockholm innan den kunde flytta tillbaka till det nybyggda slottet. År 1814 hade samlingen i det Kungliga biblioteket 40 000 verk, och den fortsatte att växa under 1800-talet. Man beslutade sig därför för att bygga ett helt nytt hem enkom för böckerna och handskrifterna, och under årsskiftet mellan 1877 och 1878 kunde Kungliga bibliotekets samling av tryckta skrifter flytta in i sin nuvarande byggnad i Humlegården.

För att skydda gamla böcker från att blekas är det viktigt att de inte står i direkt solljus. På gamla bibliotek som Kungliga biblioteket, med äldre boksamlingar, kan det därför vara en bra idé att montera upp markiser. I Stockholm kan man beställa markiser från Hagasolskydd.