Bibliotek och bibliotekarier

Bibliotek

Ordet ”bibliotek” kommer från grekiskans bibliotheke, som är en sammansättning av biblion, som betyder ’bok’, och theke, som betyder ’förvaringsrum’. Det är sant att bibliotek huvudsakligen förvarar böcker, men idag innehåller de allmänna biblioteken även material i en mängd andra medium, som ljudböcker, cd-skivor, filmer, e-böcker och tidningar. Inte heller de första formerna av bibliotek var renodlade samlingar av skönlitteratur och facklitteratur. Istället handlade det om arkiv med förteckningar över transaktioner och inventarier. De äldsta sådana man funnit är från år 3000-2000 f. Kr. och civilisationen i det forna Mesopotamien. De hittades i stora tempelrum och var i form av lertavlor med kilskrift. Även egypternas samlingar av papyrusrullar var egentligen ekonomiska arkiv.

Man börjar finna samlingar av litteratur runt år 500 f. Kr., i antikens Grekland. Med undantag från några få offentliga bibliotek dit de lärda i samhället hade tillträde, som biblioteket i Alexandria, var de flesta dock privata samlingar. I Romarriket däremot byggde kejsarna flera offentliga bibliotek, som ofta låg i anslutning till ett badhus. Här fick man, till skillnad mot i de grekiska biblioteken, gå in i rummen där skrifterna förvarades, och det förekom också att de lånades ut. Under 800-talet öppnades flera viktiga offentliga bibliotek, så kallade vetenskapssalar, i islamska städer. Texterna som förvarades där skulle senare översättas av munkar och spridas till västvärlden, och markant berika vår litteratur.Bibliotek 2

I Sverige är offentliga bibliotek numera en självklarhet, då det i bibliotekslagen står uttryckt att ”varje kommun ska ha folkbibliotek”. Alla som har ett lånekort har möjlighet att ta del av bibliotekens resurser, både på plats och som hemlån. Vissa former av begränsade bibliotek finns, till exempel universitetsbibliotek, som i första hand är till för studenterna och personalen vid ett visst lärosäte. På vissa skolor på lägre nivå finns också skolbibliotek. Även på de offentliga biblioteken kan det dock finnas vissa texter eller böcker som allmänheten har begränsad tillgång till. Ett sådant exempel är böcker på Kungliga Biblioteket, som man kan behöva ansöka om att få tillgång till i forskningssyfte. En bok som på KB hålls begränsad på detta sätt är en bok skriven av RFSU:s ordförande 1982 i syfte att bilda en opinion mot våldsglorifierande pornografi. Boken innehöll bland annat ocensurerade bilder på barnpornografi. Det har dock visat sig att boken även funnits till utlåning på ett tiotal allmänna bibliotek, utan någon begränsning. Biblioteken har erkänt sitt misstag, och boken kommer att tas ur deras sortiment.

Utvecklingen av svenska bibliotek påverkas till stor del av Svensk Biblioteksförenings arbete. Föreningen är partipolitiskt obunden, och verkar för ett bibliotekssystem i Sverige med hög standard. Biblioteken värnar för vår demokrati och yttrandefrihet, och är således värda att skyddas.