Bibliotek och bibliotekarier

Biblioteket i Bissau

Ett bibliotek kan vara så mycket mer än bara ett bibliotek. Det är ungdomsbiblioteket i Bissau ett bevis på. Bissau är huvudstaden i landet Guinea-Bissau, som ligger på Afrikas nordvästra kust. Landet var tidigare en portugisisk koloni, varför portugisiska är det officiella språket. Staden Bissau har ungefär 400 000 invånare, och är den största staden i landet. En stor del av befolkningen flydde från staden under ett uppror 1998, då stora delar av staden också skadades eller förstördes.

Biblioteket är en av de byggnader som sedan dess byggts upp igen, tack vare frivilligt arbete från två organisationer och donationer från institutioner och allmänheten. Det var föreningarna FIJ (Forum de Intervenção Juvenil) och Vänskapsföreningen Sverige-Guinea-Bissau som tillsammans rustade upp en gammal nedgången byggnad till ett litet bibliotek för ungdomar. Den förstnämnda föreningen är baserad i Guinea-Bissau och den sistnämnda i Sverige, och trots att båda föreningarna är små, med ungefär 80 medlemmar var, arbetade alla ideellt med projektet. Medlemmarna i FIJ är mellan 17 och 28 år, och föreningen arbetar med att hjälpa barn och ungdomar genom att informera dem om sjukdomar som malaria, kolera och aids, och om vad de kan göra för att skydda sig. Föreningens verksamhet leds av en styrelse där hälften av ledamöterna är tjejer, och alla beslut fattas demokratiskt. Medlemmarna i Vänföreningen är dels guineaner som bor i Sverige, dels svenskfödda som har någon anknytning till Guinea-Bissau.

För att samla in pengar till vissa delar av renoveringen, som målarfärg och bokhyllor, anordnade föreningarna bland annat lotterier. Vinsterna från dessa insamlingar räckte långt, eftersom inga pengar gick åt till administrativa personalkostnader. Föreningarna har även samlat in ungefär 2000 böcker, framförallt på portugisiska, men även på lätt franska och engelska. Detta har framförallt skett genom donationer från Internationella biblioteket i Stockholm och från Brasilien. Sedan en tid tillbaka har biblioteket också fått stöd dels från stiftelsen CHELHA, som främjar verksamheter som stöder utbildning, eftersom detta i sin tur främjar demokrati, dels från Forum Syd. Med dessa pengar har föreningarna arbetat med att installera elektricitet och internet i biblioteket.Bissau 1

Tack vare deras arbete har biblioteket nu blivit en samlingsplats för ungdomar i området, och en plats för lärdom. Här arrangeras studiecirklar om bland annat datorer och mänskliga rättigheter, och man kan som student finna en plats att läsa där det finns uppslagsverk tillgängliga, och vänner att diskutera med. Från att ha varit ett rivningsprojekt har byggnaden fått liv och bidrar nu till samhällets utveckling.