Bibliotek och bibliotekarier

Bibliotekarie

För att bli bibliotekarie krävs mycket mer än att bara tycka om böcker. En bibliotekaries främsta uppgift är egentligen inte att låna ut eller rekommendera böcker, utan att sortera information på ett sätt som är användarvänligt, liksom att söka upp information och kritiskt granska den, för att avgöra om den passar i bibliotekets samling eller inte. En bibliotekarie är med andra ord en specialist i informationsteknik, snarare än i litteratur.

För att bli bibliotekarie bör man läsa biblioteks- och informationsvetenskap. Det går att läsas i olika omfattning på flera universitet och högskolor i Sverige. Bland annat har Umeå universitet ett kandidatprogram i just biblioteks- och informationsvetenskap som är på 90 högskolepoäng. Detta innebär att biblioteks- och informationsvetenskap blir huvudområdet i din kandidatexamen, och att du sedan måste komplettera studierna med ett annat ämne. Utbildningen behandlar bland annat hur man kan utveckla sökverktyg för att informationen ska vara så lättillgänglig som möjligt, vilken funktion information har i samhället och vad den betyder för oss människor.

högskolan i Borås kan du läsa Bibliotekarieprogrammet på halvfart på distans. Det är på 120 poäng, vilket innebär att också det måste kompletteras med andra studier för att utgöra en kandidatexamen. Denna komplettering är ett behörighetskrav, och måste alltså ha lästs innan man söker till utbildningen. På utbildningen ligger fokus både på informationsorganisering och kulturförmedling, och den har fått högsta betyg av Högskoleverket i deras utvärdering.

Alla som studerar, oavsett om det är på distans eller på campus, måste få i sig näringsriktig kost för att kunna prestera på topp. Här hittar du både inspiration och en massa recept.

Som bibliotekarie finns det många möjligheter i arbetslivet. En informationsexpert kan hitta sin plats i näringslivet utan problem, och även om man känner att ens rätta plats är just på ett bibliotek finns det många olika möjligheter även inom det området. Den mest typiska arbetsplatsen är kanske det så kallade folkbiblioteket. Där har bibliotekarien dels ansvar för utlåning av böckerna, men också för att skapa delaktighet och utbilda människor i att söka information och i att använda de tjänster som samhället erbjuder på internet. Det finns också så kallade utbildningsbibliotek, där bibliotekarien, beroende på om det är ett skolbibliotek eller ett universitetsbibliotek, antingen behöver specialisera sig på att arbeta med barn eller studenter och forskare. Gemensamt för båda är ett fokus på pedagogik.Bibliotekarie 1

Som många jobb inom kultursfären är bibliotekarie inte ett högavlönat yrke. Men om du vill bidra till samhället genom att göra information tillgänglig för alla, och dessutom få en karriär med stora variationsmöjligheter, kan bibliotekarieyrket vara något för dig.